Pistkarta

Pistkarta för Kittelfjälls skidsystem.

Kittelfjäll använder sig av en annan markering för nedfarterna än traditionella skidsystem. De svartmarkerade nedfarterna på pistkartan är opistade och de rödmarkerade är pistade.